0

ช่องทางการชำระค่าสินค้า

1.ชำระเป็นเงินสด/เช็ค เมื่อพนักงานไปส่งสินค้าให้กับท่าน

2.ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือ QR code ในขณะที่สั่งซื้อ (ไม่ว่ากรณีใดที่บริษัทฯต้องคืนเงินให้ลูกค้า

จำนวนเงินที่คืนจะถูกหักด้วยค่าธรรมเนียมการใช้บัตร หรือ QR code ก่อน)

3.ชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งปลายทาง (COD by J&T)

ในการนี้จะมีค่าบริการ COD ต่างหาก 3%

4.ชำระโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคารด้านล่าง


ยืนยันการชำระค่าสินค้า

1.ส่งหลักฐานการโอนมายัง Line official : @iqxyz หรือ อีเมล์ info@iqxyz.com
2.การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือ QR code ระบบจะยืนยันการรับชำระเงินอัตโนมัติ

ท่านไม่ต้องยืนยันการชำระเงินด้วยตนเอง

  *อนึ่ง บริษัทจะยืนยันการรับชำระเงินตามช่องทางที่ท่านแจ้งมาในข้อ 1 ทุกครั้ง
ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 1 วันทำการ กรุณาติดต่อที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2103-2048, 08-5812-5479 ในวันและเวลาทำการ

FIND US

บริษัท สเตชันเนอรี่ ซัพพลาย จำกัด    293 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
Tel 0 2103 2048, 08 5812 5479 Working hour Mon - Sat 8 AM - 5 PM e-mail : info@iqxyz.com
Hotline (สำหรับเสนอแนะบริการ) 09 1889 9742

ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้จัดทำ e-tax
ตรวจสอบเอกสาร e-tax

Copyright ® 2019 Stationery supply Co.,Ltd.