0

ช่องทางการชำระค่าสินค้า

1.ชำระเป็นเงินสด/เช็ค เมื่อพนักงานไปส่งสินค้าให้กับท่าน

2.ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือ QR code ในขณะที่สั่งซื้อ   

(ไม่ว่ากรณีใดที่บริษัทฯต้องคืนเงินให้ลูกค้า  จำนวนเงินที่คืน

จะถูกหักด้วยค่าธรรมเนียมการใช้บัตร หรือ QR code ก่อน)

3.ชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งปลายทาง (COD by J&T)

ในการนี้จะมีค่าบริการ COD ต่างหาก 3%

4.ชำระโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคารด้านล่าง   ยืนยันการชำระค่าสินค้า

1.ส่งหลักฐานการโอนมายัง  

Line OA : @iqxyz หรือ 

อีเมล์ info@iqxyz.com

2.การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือ QR code 

ระบบจะยืนยันการรับชำระเงินอัตโนมัติ


ท่านไม่ต้องยืนยันการชำระเงินด้วยตนเอง

  *อนึ่ง บริษัทจะยืนยันการรับชำระเงินตามช่องทาง ที่ท่านแจ้งมา

ในข้อ 1 ทุกครั้ง
 ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 1 วันทำการ 

กรุณาติดต่อที่   หมายเลขโทรศัพท์ 0-2103-2048, 08-5812-5479 

ในวันและเวลาทำการ293 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Working hour Mon - Sat 8 AM - 5 PM

ช่องทางติดต่อ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพิณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระดับดี 

Copyright ® 2024 www.iqxyz.com