0

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

1. กรณีลูกค้าเงินสด บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

2. บริษัทฯจะส่งสินค้าภายใน 1 วันทำการ กรณีลูกค้าตจว.จะจัดส่งผ่านทางขนส่งเอกชนในช่วงเย็นของวันทำการนั้นๆ

3. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (tracking number) ไปทาง E-mail (กรณีส่งทาง J&T Kerry EMS) หรือ Line OA (กรณีส่งผ่านขนส่งเอกชนรองเมือง)

ช่องทางการจัดส่งสินค้า    

** ลูกค้ากรุงเทพฯ - จัดส่งสินค้าให้กับท่านโดยพนักงานส่งสินค้าของบริษัทฯ 

โดยบริษัทส่งสินค้าให้ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 หากท่านสั่งสินค้าตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป และมีระยะทางจากบริษัทไม่เกิน 25 กม. หรือ

 หากท่านสั่งสินค้าตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป และมีระยะทางจากบริษัทไม่เกิน 50 กม. 

 กรณีท่านสั่งสินค้าไม่ตรงกับเงื่อนไขข้างต้น ท่านอาจเลือกใช้บริการของ  Grab / Lalamove เป็นต้น

โดยท่านเป็นผู้ชำระค่าบริการตามจริง

** ลูกค้าต่างจังหวัด - จัดส่งสินค้าให้กับท่านโดยผ่านช่องทางดังนี้   

     ท่านเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า แบบเหมาจ่ายต้นทาง โดยเมื่อท่านสั่งซื้อและเลือกช่องทาง

การขนส่งที่ต้องการ เว็บไซต์จะแจ้งราคาค่าขนส่งให้ท่านทราบก่อนการตกลงสั่งซื้อ

   1.ขนส่งรองเมือง  - บริษัทฯส่งสินค้าให้ท่านที่สำนักงานของบริษัทขนส่ง

   ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยมากแล้วถ้าท่านอยู่ในเขตอำเภอเมือง

   บริษัทขนส่งจะส่งสินค้าให้ท่านถึงที่ กรณีต่างอำเภอท่านอาจเป็นผู้ที่ต้อง

   เข้าไปรับสินค้าที่สำนักงานของบริษัทขนส่งในอำเภอเมืองของจังหวัดของท่าน

   2.รถตู้  - บริษัทฯส่งสินค้าให้ท่านที่ท่ารถตู้อนุสาวรีย์ / หมอชิต จากนั้น

   บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเลขทะเบียนรถ เวลาที่รถออก และเบอร์ติดต่อ

   ของคนขับรถตู้ เพื่อที่ท่านจะได้นัดหมายรับสินค้าได้ที่ท่ารถตู้ในจังหวัดของท่าน

   3.บขส.   -   ที่สถานทีขนส่งหมอชิต / สถานีขนส่งสายใต้

   บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเลขทะเบียนรถ เวลาที่รถออก

   เพื่อที่ท่านจะได้รับสินค้าได้ที่สถานีขนส่งในอำเภอหรือจังหวัดของท่าน

   4.J&T   -    

   5.KERRY  

   6.ไปรษณีย์ EMS  - 

   7.COD by J&T  -   กรณีที่ท่านต้องการชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งพร้อมรับสินค้า 

   โดย J&T จะเป็นผู้ดำเนินการ


เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า  

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 1 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น

2.เมื่อบริษัทฯ หรือ ท่านยินยอมที่จะใช้บริการจากบริษัทขนส่งไม่ว่าจะเป็นบริษัทใดก็ตาม หากเกิดกรณีสินค้าเสียหายหรือล่าช้าจนเกิดความเสียหาย (จากการขนส่งสินค้า) บริษัทนั้นจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นไม่เกินค่าบริการที่ได้รับ ส่วนความเสียหายส่วนที่เหลือบริษัทฯจะรับผิดชอบ


293 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Working hour Mon - Sat 8 AM - 5 PM

ช่องทางติดต่อ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพิณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระดับดี 

Copyright ® 2024 www.iqxyz.com