0

Company Profile

การประกอบธุรกิจ

                 บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในการผลิต จัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มตรายาง, กลุ่มสเตชันเนอรี่ ส่วนงานบริการนั้นให้บริการงานสั่งทำตรายาง และงานพิมพ์ ทั้งนี้ตลาดในวงการตรายาง ประกอบไปด้วย กลุ่มต้นน้ำ คือ ผู้จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ทำตรายาง  และกลุ่มปลายน้ำ คือ ร้านทำตรายางให้กับผู้บริโภคทั่วไป หากพิจารณาจากการประกอบธุรกิจหลักแล้ว “บริษัท สเตชันเนอรี่ ซัพพลาย จำกัด” ถือว่าอยู่ในกลุ่มต้นน้ำ โดยเป็นผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำตรายางครบวงจร รวมถึงการให้บริการทำตรายาง ดำเนินธุรกิจด้านนี้มาแล้วกว่า 30 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ทั้งนี้ถ้านับเฉพาะอุปกรณ์ทำตรายางบริษัทฯถือเป็นผู้ประกอบการต้นน้ำลำดับแรกๆของประเทศ


                จากนโยบายของผู้บริหารที่ให้สรรหาสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกันมานำเสนอให้ลูกค้าเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงความครอบคลุมในตัวสินค้า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2566 ที่ผ่านมาบริษัทฯได้ริเริ่มนำสินค้ากลุ่มสเตชันเนอรี่ เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียน ฯลฯ มาจัดจำหน่าย และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่อย่างมากมาย


                ธุรกิจงานพิมพ์นั้นปัจจุบันได้ให้บริการพิมพ์งานหลากหลายประเภท ทั้งงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง ซองจดหมาย โบร์ชัวร์ต่างๆ ให้แก่ลูกค้าทั้งราชการและเอกชน

ลักษณะผลิตภัณฑ์ / บริการ ที่บริษัทฯจัดจำหน่าย

               ธุรกิจตรายาง - ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตตรายาง เริ่มตั้งแต่ตรายาง-

ธรรดา ตรายางหมึกในตัวทั้งระบบตลับพลิกและระบบแฟลช

1. ด้ามตรายางธรรมดา – สินค้าทำด้วยพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทาน รูปลักษณ์และสีสวยงาม เป็นสินค้าที่ติดตลาดมานานกว่า 30 ปี โดยมาแทนที่ด้ามไม้แป้นทองเหลืองแบบเดิม บริษัทฯ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า และมีแม่พิมพ์ฉีดเป็นของตัวเอง มีโลโก้และชื่อของบริษัทฯปรากฎอยู่ที่ด้าม

2. ชุดตรายางหมึกในตัวระบบพลิก – เป็นสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวก ไม่จำเป็นต้องใช้แท่นประทับก็สามารถใช้งานได้ เป็นระบบหมึกในตัวแบบแรกเริ่มที่เข้ามาในตลาด บริษัทฯจัดจำหน่ายอยู่ทั้งหมด 2 ยี่ห้อคือ Shiny จากไต้หวัน / Trodat จากออสเตรีย

3. ชุดตรายางหมึกในตัวระบบ Flash – เป็นแบบหมึกในตัวระบบใหม่ ข้อดีคือมีความคมชัดสูงกว่าและกะทัดรัดกว่า ตัวยางอมหมึกไว้กับตัว ดังนั้นสามารถประทับลงบนกระดาษได้ทันที ไม่ต้องอาศัยตลับหมึกที่ซ่อนไว้ในตัวด้ามเหมือนแบบเดิม

4. อุปกรณ์อื่นที่ใช้ในการทำตรายาง – สินค้าเบ็ดเตล็ดแต่จำเป็นในการใช้ทำตรายางอื่น อาทิ ยาง, หมึก, สินค้าสิ้นเปลือง เช่น กระดาษไข สเปรย์เร่งดำ เป็นต้น บริษัทฯเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีแบบ,ชนิด และคุณภาพให้หลากหลายตามความต้องการของตลาด


                                                                                          ธุรกิจสเตชันเนอรี่ – บริษัทฯจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มนี้หลากหลายประเภทสินค้า กล่าวคือ

1.    เครื่องดนตรีและกีฬา

2.    หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3.    เครื่องใช้สำนักงาน

4.    เครื่องเขียนและลบคำผิด

5.    ซองและอุปกรณ์เพื่อการบรรจุ

6.    ป้าย

7.    เทป กาว และอุปกรณ์

8.    แฟ้ม

9.    อุปกรณ์จัดเก็บเอกสาร

10.    อุปกรณ์สำนักงาน

11.    กระดาษ

12.    สมุด

13.    สมุดบัญชี

14.    อุปกรณ์การประชุม

15.    อุปกรณ์การเรียน

16.    อุปกรณ์การสอน


17.    อุปกรณ์ศิลป์

18.    งานประดิษฐ์

19.    สินค้าเทศกาล

20.    อุปกรณ์สื่อสาร

21.    ของใช้ส่วนตัว

22.    อุปกรณ์ยานยนต์


               งานสั่งทำตรายาง  – บริษัทฯรับทำตรายางครบทุกระบบที่ลูกค้าต้องการ โดยบริษัทฯ มีเครื่องทำตรายางไว้ใช้ในการผลิตตรายางในราคาส่งให้กับร้านทำตรายาง รวมไปถึงผลิตงานสั่งทำตรายางให้กับลูกค้าขาจรทั่วไปในราคาปลีก

               งานพิมพ์ - บริษัทฯ รับพิมพ์สิ่งพิมพ์ อาทิ งานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง, โบรชัวร์, นามบัตร, หัวจดหมาย, ซองเอกสารต่างๆ เป็นต้น


293 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Working hour Mon - Sat 8 AM - 5 PM

ช่องทางติดต่อ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพิณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระดับดี 

Copyright ® 2024 www.iqxyz.com