0

วิธีการชำระค่าสินค้า

1.ชำระเป็นเงินสด/เช็ค เมื่อพนักงานไปส่งสินค้าให้กับท่าน

2.ชำระด้วยบัตรเครดิต หรือ QR code ในขณะที่สั่งซื้อ (ไม่ว่ากรณีใดที่บริษัทฯต้องคืนเงินให้ลูกค้า

จำนวนเงินที่คืนจะถูกหักด้วยค่าธรรมเนียมการใช้บัตร หรือ QR code ก่อน)

3.ชำระโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคารด้านล่าง